Od 14.2. (14:00) do 24.2. (14:00) môžete hlasovať za TOP projekt základnej a strednej školy.

S našim grantom

získava každý

Chceme, aby sa Slováci vedeli adekvátne rozhodovať o tom, ako naložiť so svojimi peniazmi, boli finančne edukovaní a mali sa lepšie. Sme si vedomí toho, že zmena musí prísť od základov, aj preto sme sa rozhodli podporiť školy v tom, aby sa finančná gramotnosť dostala do učebných materiálov našich detí.

Prostredníctvom grantového programu „Nápad pre školy“ podporíme najlepšie nápady, ktoré riešia problém vzdelávania finančnej gramotnosti na školách. Pošlite váš originálny nápad a spolu s nami pomôžte vyvolať zmenu vo vzdelávaní a finančnej gramotnosti našej krajiny.

Pozrite si brožúru grantu v PDF.

Pre Poštovú banku

je otázka vzdelávania a zmena postoja ľudí k peniazom kľúčová.

Harmonogram grantu

Nápad pre školy

Zoznam projektov

Nápad pre školy

Zobraziť: Stredné školy Základné školy
19hlasov

Vedľajšie účinky...

Škola: Konzervatórium Košice
Lokalita: Košice

Nápad:

Projekt Vedľajšie účinky... je zaujímavý tým, že je určený pre konzervatórium, pre žiakov, ktorí študujú herectvo. Na škole sa nevyučujú predmety matematika, ekonomika a preto žiaci nemajú možnosť naučiť sa, čo finančná gramotnosť je. Budeme sa tešiť na výstupy projektu formou scénok a audiovizuálnych diel. Prenesieme sa do umeleckého sveta, naučíme sa vnímať financie cez umelecký zážitok, a to je práve pre žiakov obrazne povedané vedľajší účinok výuky finančnej gramotnosti na predmete herectvo.

132hlasov

Počítaj, uč sa, zbohatni

Škola: Odborne učilište internátne
Lokalita: Kremnica

Nápad:

Cieľom projektu je naučiť žiakov s mentálnym a kombinovaným postihnutím hospodáriť s peniazmi, poznať hodnotu peňazí, vedieť si v budúcnosti viesť svoj rodinný rozpočet a plánovať si svoju finančnú budúcnosť. V rámci nového predmetu bude možnosť viac diskutovať so žiakmi o  potrebe vedieť hospodáriť s peniazmi, sporiť, zhodnocovať a plánovať si svoju finančnú budúcnosť. Žiaci sa naučia zapisovať si svoje príjmy a výdavky a takýmto spôsobom plánovať svoje finančné správanie. Pri výučbe sa budú používať pracovné listy, učebnice a kalkulačky (žiaci ich nemajú), pomocou ktorých sa naučia presne vypočítať, koľko peňazí potrebujú, koľko môžu ušetriť (z vreckového, z brigády) a ako ušetriť na veci, ktoré by si chceli v budúcnosti zaobstarať.

166hlasov

Školská firma

Škola: Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Lokalita: Bratislava

Nápad:

Projekt školská firma vznikol spontánne na hodinách Pramene hospodárskych informácií, kde okrem iného prebieha aj výuka finančnej gramotnosti. Študenti prejavili veľký záujem a snahu dokázať viesť vlastnú firmu, ktorá by dokázala kumulovať zisk. Tento nápad podporilo aj vedenie školy a po hlasovaní medzi zainteresovanými študentmi sa rozhodli pre Školský klub, kaviareň a spoločenské centrum v jednom. Na škole chýba miesto, kde by sa žiaci mohli stretávať medzi sebou, ale i s učiteľmi na neformálnych rozhovoroch. A čo už viac pomôže k uvoľnenej atmosfére ako šálka dobrej kávy, horúcej čokolády alebo teplého čaju. Projekt by fungoval ako akciová spoločnosť. Každý študent by si mohol za symbolickú cenu (3-5€) zakúpiť jednu akciu, čo by dalo firme počiatočný kapitál na začiatok podnikania. Na konci školského roka, podľa úspešnosti v podnikaní by sa akcionárom časť zisku vyplatila ako dividenda. Odchádzajúci maturanti by svoje akcie odpredali späť škole, aby sme ich potom opäť mohli ponúknuť prvákom v nasledujúcom školskom roku. Takže každý akcionár by mal záujem aby školská firma fungovala čo najlepšie. Študenti si sami budú financie spravovať, rozhodovať sa o tom, akú časť a do čoho budú investovať a koľko vyplatia akcionárom. Projekt má okrem iného podporiť stretávanie sa žiakov rôznych ročníkov na jednom mieste, budovať partnerský vzťah medzi študentmi a učiteľmi, vytvoriť priestor pre návštevy školy, rôzne besedy, kurzy a prednášky. 

133hlasov

VYFIpro - vyrieš finančný problém

Škola: Stredná odborná škola
Lokalita: Košice

Nápad:

Odlož učebnicu a zahraj si aj so svojimi spolužiakmi interaktívnu finančnú hru VYFIpro - vyrieš finančný problém! V spoločenskej hre, ktorá spája klasickú doskovú hru s modernými technológiami, čakajú rôzne dobrodružné finančné úlohy zo študentského života. Pomocou mobilu alebo tabletu sa jednoducho pripojíš k hernej doske a cez skenovanie QR kódov budeš riešiť zadané úlohy. Počas hry zarábaš, získavaš a míňaš peniaze v rôznych životných úlohách. Vyhráva ten, kto má po ukončení hry na konte najviac peňazí. Hru môžeš kedykoľvek pozastaviť a dohrať neskôr alebo ju ukončiť. Aplikácia VYFIpro je prispôsobená tak, že nemusíš čerpať svoje mobilné dáta, ale stačí použiť mobil alebo tablet s Android alebo iOS.

1hlasov

Vytvor si interaktívnu peňaženku

Škola: Gymnázium Františka Švantnera
Lokalita: Nová Baňa

Nápad:

V rámci projektu "Vytvor si interaktívnu peňaženku" by si žiaci, ktorí si chcú rozšíriť svoje poznatky a schopnosti z oblasti programovania a financií vytvorili aplikáciu "Moja peňaženka", v programovacom prostredí, ktoré umožňuje vytvárať aplikácie pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android. Tento projekt by zaujímavom formou spojil možnosť sledovať osobné financie počas daného obdobia na mobilnom zariadení (telefóne, tablete) s tým, že žiaci by sa naučili pracovať v prostredí App Inventor, čo je vývojové prostredie a grafický programovací jazyk pre mobilné telefóny, ktorý sa používa sa pri výuke programovania, ale možno v ňom vyvíjať aj plnohodnotné aplikácie a zároveň by získali potrebné návyky pre sledovanie pohybu svojich finančných prostriedkov.

270hlasov

Rozumieme financiám a investíciam?

Škola: Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Lokalita: Žilina

Nápad:

Cieľom  je vytvoriť rôzne herné aktivity, ktoré budú zdôrazňovať rôzne finančné situácie a naučiť tak žiakov, študentov a širokú verejnosť prostredníctvom týchto aktivít prijímať efektívne finančné rozhodnutia v rôznych fázach finančné života (poistenie, investovanie, hospodárenie domácnosti a podobne). K hre bude vytvorený aj špeciálny manuál s rôznymi finančnými situáciami, ktorý bude prakticky ukazovať, čo by sme v danej finančnej situácii mali robiť a čomu by sme sa mali naopak vyhnúť. Jednotlivé aktivity budú následne prednášané medzi ďalšie základné školy a širokú verejnosť, čím podporíme posilnenie úrovne finančnej gramotnosti v spoločnosti ako celku.

0hlasov

„Šťastie je dividenda dobre investovaného života“

Škola: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lokalita: Komárno

Nápad:

Projekt je zameraný na rozvoj finančnej a digitálnej gramotnosti žiakov so zreteľom na bezpečné používanie aplikácií a internet bankingu s využívaním moderných digitálnych technológií. Prostredníctvom projektu chce škola ukázať žiakom ako bezpečne používať aplikácie a internet banking, ako bezpečne nakupovať cez internet a ako sa chrániť pred pokusom o útok a krádež osobných a prístupových údajov pri transakciách s peniazmi cez internet a ochrana osobných údajov GDRP. Rozvoj podnikateľských zručností a rozvoj finančnej gramotnosti žiakov je prioritou školy, a preto vyvíja maximálne úsilie, aby žiakov vystrojili potrebnými teoretickým a praktickými znalosťami, aby sme u nich vypestovali podnikateľské, prezentačné, počítačové, komunikačné a jazykové zručnosti na čo najvyššej úrovni. Okrem informačnokomunikačných technológií pri úspešnosti podnikania zohráva dôležitú úlohu aj riadenie svojich osobných, či podnikateľských financií. Z toho titulu by škola chcela realizovať Roadshow finančnej gramotnosti, počas ktorej by sme navštívili žiakov, učiteľov aj rodičov na základných školách v okrese Komárno a oboznámili ich s nástrahami finančného trhu.

23hlasov

Financmajster, spoločenská hra na výuku finančnej gramotnosti

Škola: Stredná odborná škola
Lokalita: Senica

Nápad:

Hra Financmajster je určená pre celú triedu alebo pre skupinu žiakov. Hrať môžu naraz 4 tímy, jeden tím má najviac 5 hráčov. Na čele tímu je určený žiak, ktorý je považovaný za hlavu rodiny a má pri rozhodovaní posledné slovo. Ostatní žiaci v skupine môžu povedať svoj názor, poradiť, pomáhať hlave rodiny pri rozhodovaní. Na hru žiaci používajú kocku a hrací plán s políčkami rôznych názvov a rôznej farby - vedomostné políčka, políčka, ktoré predstavujú hrozbu v živote človeka, políčka pomocou ktorých sa žiak naučí prijímať určitú mieru rizika, políčka pomocou ktorých žiak môže investovať. V hre môže nastať i výnimočná situácia, kde žiak môže získať bonus alebo sa musí vysporiadať s exekútorom. Časové limity hry určí učiteľ, ktorý je vedúcim hry, podľa rozsahu tematického celku, ktorý hrou opakuje alebo podľa rozsahu preberaného učiva. Žiaci sa hrou učia hospodáriť s peniazmi, prijímať určitú mieru rizika pri rozhodovaní. Vyhráva tím, ktorý má najväčší majetok( peniaze v hotovosti, nehnuteľnosti) a nemá žiadne alebo čo najmenšie záväzky.

1hlasov

Najlepšou bankou je náš rozum!

Škola: Spojená škola internátna, SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna
Lokalita: Levoča

Nápad:

Predkladaný projekt "Najlepšou bankou je náš rozum!" nás zaujímavou a pútavou formou systematickej práce so zrakovo a telesne postihnutými žiakmi v cvičných bankách vtiahne do zaujímavého sveta financií. Dá odpoveď na otázky typu ako si založiť účet v banke, ako vlastniť novú platobnú kartu, uhrádzať platby, realizovať prevody finančných prostriedkov z jedného účtu na druhý, poznať internetbanking, ako si nastaviť systém odkladania peňazí, ako zbytočne nemíňať a podobne. Žiaci si to sami vyskúšajú v novovytvorenom elektronickom informačnom systéme cvičných bánk. Inovatívnymi a interaktívnymi metódami a formami výučby nás naučí finančným pravidlám, ktoré nám pomôžu naplniť naše peňaženky, naučia ako ukladať peniaze, ako kontrolovať výdavky, zabezpečiť si strechu nad hlavou, zaistiť si dôchodok, skrátka naučia nás dokázať žiť normálny slušný život.

67hlasov

Malý praktický kuchárik

Škola: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Lokalita: Lučenec

Nápad:

Projekt je zameraný na hospodárne využitie surovín a podporu tvorivého myslenia žiakov odboru kuchár v gastronomických zariadeniach. Ako praktická pomôcka pre študentov odboru kuchár bude vytvorená vtipná, ľahko zrozumiteľná kuchárska kniha Malý praktický kuchárik. Žiaci sa rozdelia do skupín. Každá skupina si vyberie stanovený počet jedál, ktoré vynormuje. Na základe potrebných surovín si zistia ceny podľa kritérií, ktoré chceme porovnávať (regionálny dodávateľ a obchodný reťazec, trhová cena použitých surovín v sezóne a mimo nej). Zisťovanie budú uskutočňovať reálne a aj pomocou web-stránok dodávateľov. Vytvoria si z údajov databázy. Zo získaných vstupov si vytvoria kalkulácie vybraných jedál. Za pomoci majstrov odborného výcviku si niektoré jedlá pripravia, odfotia, zdokumentujú. Fotografie si upravia a spolu s receptúrou a kalkuláciou vytvoria kuchársku knihu v tlačenej aj elektronickej forme. Každý recept bude vynormovaný a kalkulácia bude uvedená v porovnaní cien z hľadiska dodávateľov a z hľadiska sezónnosti. Z vytvorených výstupov bude zrejmé, ktorá varianta je hospodárnejšia/úspornejšia. V knihe budú zahrnuté všetky zložky marketingového mixu (konečný produkt, cena, miesto, propagácia).

1hlasov

"Hravo o peniazoch"

Škola: Spojená škola
Lokalita: Tvrdošín

Nápad:

Projekt finančnej gramotnosti "Hravo o peniazoch" je založený na tvorbe zážitkovej didaktickej hry žiakmi technického lýcea na Spojenej škole Tvrdošín. Mladí stredoškoláci vyberú sto ekonomických pojmov, slovných spojení alebo porekadiel. Navrhnú kartičky a vytlačia. Opíšu postup hry. Pri hre budú žiaci súťažiť v skupinách, budú opisovať, kresliť alebo ukazovať z kartičiek pojmy finančnej gramotnosti. Implementácia hry do vyučovania zvýši motiváciu žiakov, kreativitu a inovatívne myslenie. "Hravo o peniazoch" zlepší komunikačné a prezentačné zručnosti žiakov, vyučovanie sa stane dynamické. S touto hrou sa stane vyučovanie zážitkom, suplovaná hodina nebude nudná a školská súťaž možnosťou pomerať si vedomosti z finančnej oblasti s inými rovesníkmi.

34hlasov

POPOPO (počúvaj, počítaj a pomáhaj)

Škola: Stredná odborná škola veterinárna
Lokalita: Košice

Nápad:

Stredná odborná škola veterinárna je určená na prípravu odborníkov vo sfére veterinárneho zdravotníctva a asistenta veterinárneho lekára. Zdanlivo je ďaleko, avšak veľmi blízko k finančnej oblasti. Finančná gramotnosť je súčasťou školského vzdelávacieho programu a nemá zatiaľ vytvorenú pomôcku pre podporu výučby. Pracovný zošit umožní nadobudnuté vedomosti a zručnosti pretransformovať do didaktických overovaní alebo didaktickej zábavnej hry "Cesta životom". Pri akútnom nedostatku metodických pomôcok projekt pomôže pre príslušný ročník sprístupniť problematiku finančnej gramotnosti, cez interaktívne testy sprístupniť problematiku pre ďalšie roky a iné školy, cez didaktickú hru zatraktívniť problematiku. Projekt chce aj vychovávať a viesť mladých ľudí k problematike dobrovoľníctva a vzťahu k zvieratám. V neposlednom rade naštartovať podnikateľského ducha a aj týmto spôsobom prevziať zodpovednosť za svoj osud, spracovanie stanov a vypracovanie rozpočtu neziskovej organizácie. Jej cieľom nie je síce podnikanie, ale reálne ukazuje na možnosti spracovania ekonomických podkladov. Nezisková organizácia sa bude zaoberať canisterapiou a pomocou starším ľuďom. Touto činnosťou sa nezaoberá na východnom Slovensku nikto a našim cieľom je rozvinúť túto činnosť. Canisterapiou pomáhajú naši žiaci v Domove sociálnych služieb Via Lux v Košiciach - Barci, Liečebno – výchovnom sanatóriu v Košiciach - Barci, Súkromných základných školách pre žiakov s autizmom v Košiciach. 

129hlasov

Urob správne rozhodnutie

Škola: Základná škola s materskou školou
Lokalita: Rabčice

Nápad:

Projekt Urob správne rozhodnutie prináša do školského prostredia novú interaktívnu hru, ktorá vychádza z riešenia skutočných problémov v oblasti finančnej gramotnosti v cieľovej skupine mladých ľudí. Hra je interaktívna, situačná doplnená s novými prístupmi vo vedení vyučovacej hodiny. Žiaci a učiteľ sa stávajú členmi tímu, ktorý rieši problémové situácie z reálneho života. Každá etapa hry je ukončená kompromisným riešením. Neexistuje jeden správny výsledok. Hra je založená na "ceste", ktorá vedie k správnym rozhodnutiam. Výnimočnosť situačnej hry vyplýva z prepojenia terénnej sociálnej práce, z reálnej skúsenosti súčasných problémov mladých ľudí v oblasti financií a školského prostredia. Toto spojenie má silný preventívny charakter a dokáže zaujať žiakov, nakoľko ide o autentické materiály.

19hlasov

Deväť desatín múdrosti je byť múdry v pravý čas

Škola: Základná škola Kulíškova
Lokalita: Bratislava

Nápad:

Cieľom projektu je usmerniť žiakov k rozumnej spotrebe, aby sa naučili šetriť a rozumne hospodáriť v ich budúcej domácnosti vrátane zhodnocovania odpadu. Predmetom záujmu je usmerňovať žiaka najmä vo vzťahu k prierezovým témam finančná gramotnosť a environmentálna výchova k optimálnej spotrebe. Očakávame po realizácii aktivít, že žiaci si osvojené návyky na šetrené nakladanie a produkciu odpadu z domácnosti a jeho čo najlepšieho zhodnocovania ako druhotnej suroviny, prenesú aj do chodu bežnej domácnosti. Aktivity realizované v projekte budú prínosom aj pre minimalizáciu odpadu v rámci školy. Žiaci si donesú do života jednu dôležitú zásadu , že v dospelosti nie je dôležitá len výška zárobku, ale tiež aj suma, ktorú dokážu doma ušetriť. Pre osvojenie šetriacich návykov naša škola pripraví aj návrh spoločenskej hry o finančnej gramotnosti a kvízovú show.

17hlasov

Naučme sa hospodáriť

Škola: Základná škola
Lokalita: Kluknava

Nápad:

Projekt "Naučme sa hospodáriť" je určený pre žiakov primárneho stupňa vzdelávania. Každý žiak bude mať k dispozícii pracovný zošiť pozostávajúci z tovaru a peňazí. Prvý prínos pracovného zošita -bude slúžiť ako omaľovánka a vystrihovačka (rozvoj grafomotorických zručností a jemnej motoriky). Druhý prínos - riešenie pracovných úloh (rozvoj matematickej, finančnej a čitateľskej gramotnosti).Obchod: V každej triede bude k dispozícii inovatívna didaktická pomôcka - obchod s tovarom, pokladňou a peniazmi, kde žiaci budú chodiť nakupovať tovar, platiť peniazmi s pracovného zošita a tým sa budú rozvíjať ich matematické zručnosti i riešenia z bežného života. Pomocou tohto projektu žiaci pochopia hodnotu peňazí, naučia s nimi ekonomicky hospodáriť. Uvedomia si cenu tovaru a v neposlednom rade im tento projekt pomôže zlepšiť čitateľskú, matematickú a finančnú gramotnosť.

 

1hlasov

Môj svet peňazí

Škola: Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č. 2
Lokalita: Hurbanovo

Nápad:

Projekt je zameraný na vytvorenie spoločenskej hry, ktorú by hrala celá trieda rozdelená do štyroch družstiev. Hrá sa dlhodobo (min. polroka). Za splnenie úloh, ktoré vyplývajú z hry, postupujú žiaci o daný počet políčok, ktoré si vytočili kockou. Žiaci sú za úlohy odmeňovaní fiktívnymi peniazmi, aby sa naučili s nimi hospodáriť. Čakajú ich aj rôzne prekážky napr. exekúcie a väzenie, z ktorého sa môžu vykúpiť, ale aj výbery z bankomatu. Dôležitá je spolupráca medzi žiakmi. Súčasťou veľkej hry sú aj povinné vsuvky - tzv. medzihry, kde si žiaci môžu "finančne" prilepšiť. Medzihra je forma interaktívneho kvízu, kde si žiaci vyberajú otázky z rôznou úrovňou obtiažnosti a dostanú rôzne finančné ohodnotenie, čo sa im pripisuje k bodom za veľkú hru. Družstvo, ktoré prvé dorazí do cieľa dostáva trojnásobok získanej sumy. Druhé dvojnásobok a tretie 1,5-násobok. Pre výučbu finančnej gramotnosti bola zvolená hra ako možný motivačný faktor pre žiakov. Žiaci si tak majú možnosť informácie sami vyhľadať zo všetkých dostupných materiálov v učebni a poháňa ich vpred vlastná prirodzená súperivosť.

18hlasov

Cestujeme za vedou

Škola: Základná škola a materská škola
Lokalita: obec Hladovka

Nápad:

Projekt "Cestujeme za vedou" je zameraný na vzbudenie záujmu o vedu a techniku u žiakov nižšieho stredného vzdelávania prostredníctvom finančnej gramotnosti so zreteľom na rozvoj funkčnej čitateľskej gramotnosti. Žiaci si sami naplánujú cestu do vedeckého zábavného parku, vyčíslia náklady s ňou spojené, vytvoria pútač na túto akciu. Celý čas sú motivovaní, vedia o čo hrajú. Plnia úlohy, zbierajú body, ktoré vymieňajú za nimi navrhnuté peniaze a robia to nenásilnou, zábavnou formou - využívajú nové, pre nich atraktívne informačné technológie, pracujú s tabletmi, riešia problémové úlohy odkrývaním QR kódov a zábavu i adrenalín si užijú hraním spoločenskej hry, v ktorej sa naučia zodpovedne investovať, či vyhnúť sa osobnému bankrotu. Celý projekt predstavuje učenie hrou, kedy žiaci formou skupinovej práce získavajú nové informácie, precvičujú už nadobudnuté vedomosti a overujú si ich v praxi.

98hlasov

Školská firma VASP

Škola: Základná škola Holubyho
Lokalita: Piešťany

Nápad:

Vyrábam, Aby Som Pomohol - VASP je žiackou firmou s cieľom vyrobiť vlastný výrobok- šperk, úžitkový alebo ozdobný predmet, prevažne z recyklovaného a odpadového materiálu. Výťažok z predaja bude rozdelený medzi charitatívne projekty školy a finančné zabezpečenie nákladov firmy spojený s vyučovaním finančnej gramotnosti pre žiakov základnej školy. Žiak si prejde reálnu, praktickú cestu od výroby, cez získanie financií až po ich investovanie. Naučí sa porozumieť financiám, správne s nimi zaobchádzať v rôznych situáciách. Svoje skúsenosti môže zúročiť vo svojom osobnom živote. Súčasťou projektu bude aj Usporiadanie workshopov s miestnymi remeselníkmi, prednášky o ich začiatkoch v podnikaní, zapojenie sa do online vzdelávania finančnej gramotnosti prostredníctvom finančných portálov. Vytvorenie webovej stránky firmy s možnosťou ponuky žiackych výrobkov, vytvorenie kódexu začínajúceho podnikateľa na základnej škole, podnikateľského a finančného plánu firmy. Výroba kryštáľov na chémii- súčasť ozdobných šperkov pre firmu, práca s rôznymi materiálmi na hodinách techniky, výroba tovaru v krúžkovej činnosti, návrhy učiteľa a žiakov k novým produktom a fungovaniu firmy.

218hlasov

Školská cukráreň

Škola: Základná škola s materskou školou
Lokalita: Pečovská Nová Ves

Nápad:

Cieľom projektu je vzájomne prepojenie vedomostí a zručností nadobudnutých v oblasti finančného vzdelávania s reálnym praktickým životom. Prínos nášho projektu vidíme najmä v prepojení teórie s praxou -vytvorením vlastnej malej firmy, ktorá sa bude venovať výrobe a predaju cukrárenských výrobkov. Žiaci si tak na vlastnej koži vyskúšajú, aké to je riadiť firmu, pracovať, rozhodovať a riešiť každodenné problémy. Naučia sa nadobudnuté vedomosti aplikovať v každodennom živote. Cieľom je preto v priestoroch školy, zriadiť vlastnú školskú cukráreň, na fungovaní ktorej sa budú podieľať predovšetkým žiaci, ale aj učitelia a rodičia. 

Plánované aktivity: Uskutočnenie prieskumu záujmu - dotazník pre žiakov, Vypracovanie podnikateľského plánu, Propagácia - letáky pre žiakov- reklamné video propagované na stránke školy, Tvorba rozpočtu - výdavky, príjmy,  Tvorba ceny - náklady, daň, zisk,  Vytvorenie slovníka finančnej gramotnosti – pojmy súvisiace s podnikaním,  Výroba výrobkov - príprava koláčov, Predaj výrobkov - priamy kontakt so zákazníkom,  Zistenie efektívnosti podnikania - zisk/strata,  Tlačová konferencia - diskusia/beseda so žiakmi školy,  Návrhy na inováciu výroby a podnikania.

75hlasov

Naša reklamná agentúra

Škola: Základná škola
Lokalita: obec Pribeta

Nápad:

Školský rok finančnej gramotnosti by sa v škole niesol v nasledovnom duchu:  práce s peniazmi, oboznamovaním sa s pojmami ako: Euro, minca, bankovka, dlh, rodinný rozpočet, príjmy a výdaje, kreditná karta, sporenie.

Na škole by založili reklamnú firmu, vytvorili by informačný leták, informačný leták pre rodičov, ako sporiť, z finančnej podpory by začali vydávať školský časopis, kde by v každom čísle bola časť venovaná Finančnej gramotnosti. Časopis by pravidelne zverejňovali na stránke školy pre širokú verejnosť, tiež by sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže PROSLAVIS. Okrem toho by žiaci by na hodinách techniky vyrábali reklamné dekoratívne predmety, ktoré by následne naceňovali a predávali, ďalej by s peniazmi hospodárili a investovali by ich.

Žiaci v  ročníkoch 1. – 4. by sa zahrali  na obchodníkov, predávali a nakupovali, z kartónu vyrábali vlastný obchod, banku, reštauráciu, bankomat, zisťovali by rodinný rozpočet, reálne príjmy a výdavky rodiny,  vyrábali by peniaze, výrobky, cenovky a vyskúšali si hospodáriť s rodinným rozpočtom, navrhovali by platobné karty, zisťovali by, ako sa dá hospodáriť, kde a ako sa zodpovedným prístupom usporiť.

842hlasov

Hviezdne peniaze

Škola: Základná škola
Lokalita: Revúca

Nápad:

Žiaci ZŠ Hviezdoslavova si na výtvarnej výchove a pracovnom vyučovaní vyrobia bankovky a mince so symbolom  školy - Hviezdy a Hviezdičky. Pedagógovia budú žiakov odmeňovať Hviezdičkami za ich snahu a aktivitu počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Pozitívne hodnotenie bude prebiehať nielen za najlepšie výsledky, ale aj za každé zlepšenie výsledkov, slušné správanie, pomoc spolužiakovi atď. Vo vybraných triedach vznikne Zmenáreň Hvezdáreň, Banka Hviezdanka a Pôžičkáreň Hviezdičkáreň. V Zmenárni Hvezdárni si žiaci zamenia Hviezdičky (mince) za Hviezdy (bankovky). V Banke Hviezdanke si môžu Hviezdy uložiť na sporiaci účet, sporiť a využívať úroky. Pôžičkáreň Hviezdičkáreň žiakom poskytne v prípade potreby finančnú pomoc s úrokovou sadzbou.

Zarobené Hviezdy budú žiaci míňať na zážitkové aktivity, atraktívne hry cez prestávky alebo výhodné ponuky ako napr. žolíky - kartička na opravu ústnej odpovede, odpustenie domácich úloh, možnosť sedenia so svojim obľúbeným spolužiakom, zdravú maškrtu a pod. Projekt bude pre deti zaujímavý možnosťou nakúpenia lákavých aktivít za vlastné zarobené peniaze. Naučí žiakov prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia a uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri nákupe.

24hlasov

Finančná pavučina

Škola: Základná škola, J. A. Komenského
Lokalita: Bánovce nad Bebravou

Nápad:

"Finančná pavučina"- celoškolský projekt ZŠ J. A. Komenského v Bánovciach nad Bebravou zvyšuje finančnú gramotnosť žiakov aj pedagógov. Celým projektom bude žiakov sprevádzať postava Eurokráľa. Ten bude žiakom pomáhať rozpletať klbko finančného sveta, finančnej pavučiny. Eurokráľ inovatívnym spôsobom, hravou a zážitkovou , pútavou formou učí žiakov hospodáriť, peniazmi pomáhať, sporiť a vážiť si hodnotu peňazí, za ktorou sa skrýva práca ich rodičov. Deti sa zahrajú Milionára, navštívia Národnú banku Slovenska vytvoria si žartovné chechtáky a zistia, že bez práce nie sú koláče a peniaze nerastú na stromoch . Žiaci budú pracovať pomocou digitálnych technológií v programe JA Slovensko- Viac ako peniaze, čím sa zároveň rozvíja aj ich počítačová gramotnosť. Žiakom sa poskytne nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie, s možnosťou získania certifikátu. Sprievodnou aktivitou budú besedy s odborníkmi z bánk, tvorenie básničiek, pokladničiek -núdzových fondov, tvorba kalendára významných dní, založenie fiktívnej firmy na výrobu dekoratívnych výrobkov, ktorých predajom získané finančné prostriedky žiaci prerozdeľujú a zapájajú sa do rôznych charitatívnych aktivít- Deň narcisov, Biela pastelka, Modrý gombík, pomoc spolužiakom zdravotne postihnutým či v hmotnej núdzi. Projekt má trvalú udržateľnosť a mení tradičnú školu na školu digitálnu. Je mostom medzi školou a životom.

1hlasov

Škola- moje zamestnanie

Škola: Základná škola
Lokalita: obec Prečín

Nápad:

Projekt "Škola - moje zamestnanie" je orientovaný na rozvíjanie finančných zručností pre uplatnenie v živote, a preto by malo byť s každodenným životom úzko previazané. Nezáživné témy finančnej gramotnosti chce škola učiť zaujímavo, hravo, v duchu simulácie reality, blokového vyučovania, kvízov a búrz s trvalými vedomosťami a zručnosťami. Ide o pretavenie teoretických vedomostí do praxe. Iné je hovoriť žiakom o tom, aká je hodnota peňazí a iné je peniaze zarábať sám. Inak sa na peniaze pozerá rodič a inak dieťa, je jednoduchšie peniaze míňať ako zarábať. Mali by sme deťom vštepovať nie len vedomosti a zručnosti, ale aj úctu k práci, k práci toho druhého, úctu k veciam.

117hlasov

SFINGA (Si finančne gramotný?)

Škola: Základná škola
Lokalita: Strážske

Nápad:

Projektom "SFINGA - Si finančne gramotný?" sa zavedie na informatike nekonvenčné vyučovanie. V Základnej škole v Strážskom budú žiaci 8. ročníka učiť témy finančnej gramotnosti siedmakov. Žiaci - lektori sa na svoju úlohu náležite pripravia. Zúčastnia sa intenzívneho výcviku a tímovou prácou pripravia a zrealizujú 4 vyučovacie jednotky. Ich cesta k výsledku bude viesť cez prípravu učebne, písomnú prípravu na vyučovanie, vytváranie pomôcok a materiálov až po samotné lektorovanie. Odmenou im budú okrem praktických informácií pre lepší život získané organizačné a komunikačné schopnosti. Prínosom pre širokú verejnosť sú inovačné výstupy projektu, ktoré budú dostupné na webe.

2hlasov

Aj malí spoznávajú hodnotu peňazí

Škola: Spojená škola internátna
Lokalita: Lučenec

Nápad:

Žiaci prvých ročníkov budú v úvode oboznámení s náplňou projektu. Na začiatku prebehne beseda s prezentáciou, na základe ktorej zistia, čo sú životné hodnoty a pochopia aj dôležitosť vzdelávania sa vo finančnej gramotnosti. Celý projekt sa bude niesť v dvoch líniách: priebežne budú žiaci riešiť otázku finančnej gramotnosti v triedach, v odborných učebniach ..., na vyučovaní, v školskom klube, doma formou domácich úloh a mimo školy. Pôjde o prezentácie, interaktívne hry, práca v špecializovaných učebniach, diskusie medzi učiteľom a žiakmi a žiaci medzi sebou na predloženú tému, práca s textom, dramatizácie, didaktické hry, výroba žiackych pomôcok a vianočných darčekov, využívanie inscenačných metód, návštevy obchodov, hudobnín, knižnice...,vytváranie grafov, plagátov, reklám, kresieb, súťaže medzi triedami, práca s pracovnými listami, práca na PC, spolupráca so ŠKD a rodičmi. V budove školy budú umiestňované a vystavené všetky názorné, propagačné a metodické materiály. Žiaci aj ostatných ročníkov budú mať možnosť sledovať vytvorené žiacke pomôcky a celý materiál, ktorý bol použitý alebo bol vytvorený počas projektu. Tak budú môcť o téme diskutovať so svojimi učiteľmi a vychovávateľmi, prípadne nápady z projektu zrealizovať v rámci svojej triedy. Súčasne bude prebiehať práca v Lego učebni - žiaci pochopia, že práca rodičov prináša financie do rodiny. Žiacke výchovno-vzdelávacie výsledky im prinesú žetóny, ktoré bude možné zameniť za žiacke euro peniaze. Týmito budú môcť nakupovať lego diely na výstavbu svojho domu a domácnosti. Neskôr na fungovanie tejto domácnosti. Budú musieť riešiť vzniknuté situácie (porucha, krádež, strata, havária, oslava, služby, nepredvídané poplatky... ), na ktoré budú musieť myslieť a sporiť peniaze. Vždy na konci týždňa sa budú vytvárať dve plánované domácnosti. Na konci mesiaca sa vyhodnotí, ktorá z tried získala viac finančných prostriedkov na svoju domácnosť. Budúci mesiac trieda, ktorá mala obmedzené financie na nákup a jej domácnosť bola jednoduchšia, sa bude musieť viac snažiť. Počas celého projektu budú nepriamo zapojení aj ostatní žiaci školy. Priebežne bude na webovej stránke školy uverejňovaný priebeh celého projektu, a tak škola, rodičia i široká verejnosť sa oboznámia s prebiehajúcim projektom.

7hlasov

Učíme sa základom nakupovania

Škola: Špeciálna základná škola
Lokalita: Banská Štiavnica

Nápad:

Predpokladaný projekt ,,Učíme sa základom nakupovania,, vychádza z potrieb žiakov s mentálnym postihnutím a inými poruchami autistického spektra a je využiteľný aj pre intaktných žiakov ,žiakov základných škôl. Spočíva vo vytvorení simulovanej predajne, či obchodného kútika s obmieňateľným tovarom vybaveným pokladňou. Prostredníctvom interaktívnej hry na nakupovanie v bezpečnom prostredí žiaci si precvičia vedomosti z matematiky, jazykové a čitateľské schopnosti a manuálne zručnosti a samozrejme sociálne zručnosti, ktoré by sa mali stať rutinou a môžu ich používať v bežnom živote. Hra na obchody, reštauráciu, výmenou rolí, vykonávanie činnosti z pohľadu zákazníka, aj pokladníka a následnej uzávierky a inventarizácie simulovaného obchodu povedú k vyššiemu povedomiu o vlastnom aj zverenom majetku a zodpovednosti zaň, pričom sa žiak naučí rozlišovať a používať platobné prostriedky v bezpečnom prostredí prostredníctvom simulačných zariadení. Projekt by mal byť aj ďalšou možnosťou na prehĺbenie spolupráce s inými školami a subjektmi pracujúcimi s deťmi a zvyšovaniu úrovne finančnej gramotnosti.

31hlasov

Bankohranie

Škola: Základná škola
Lokalita: obec Semerovo

Nápad:

Projekt BANKOHRANIE je zrealizovanie finančných operácií, ktoré reálne existujú a o ktorých sa žiaci učia prostredníctvom finančnej gramotnosti. Je to hra na šetrenie kreditov, ktoré sa zaznamenávajú na kreditnú kartu, menia sa na skutočnú menu, ktorú dieťa využíva na bezhotovostný platobný styk. Kredity získavajú žiaci za "prácu = aktivitu"počas pobytu v škole, za správanie, dochádzku, čítanie kníh, zlepšenie školského prostredia a pod.a aj mimo vyučovania. Kredity sa sčítajú mesačne, zapíšu sa do žiackej vkladnej knižky už ako reálna suma. Žiaci si šetria kredity a menia si ich za "financie". V škole bude raz mesačne otvorený obchod, kde si môžu za našetrené financie zakúpiť rôzny tovar: školské pomôcky, darčeky, zdraviuprospešné pochutiny a pod.

Pri porušení pravidiel budú žiakom odpisované kredity. Keďže naša škola má vysoké % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré neumožňuje deťom pochopiť, že aj rozumná práca s financiami prináša veľa benefitov, veríme, že projektom sa im vštepí záujem o rozumné hospodárenie a priblížia sa výhody bezhotovostných finančných operácií.

71hlasov

Pre/žijeme vo svete peňazí?

Škola: Piaristická spojená škola F. Hanáka
Lokalita: Prievidza

Nápad:

/Pre/žijú žiaci vo svete peňazí? Jedna otázka, ktorá spustí vlnu aktivít pre žiakov 2. stupňa ZŠ i 1. stupňa ZŠ. Na začiatku sa siedmaci, ako praví rytieri, pokúsia o záchranu planéty EKOprojektom - vyrobením vrecúšok na pečivo a ovocie. Samozrejme, najskôr si vypočítajú koľko budú potrebovať materiálu, akú sumu zaň zaplatia a naučia sa v spolupráci s učiteľmi a rodičmi šiť. Učenie hrou! To je nápad povedia si s vyučujúcimi matematiky a vytvoria i spoločenskú hru, ktorú je možné hrať vnútri i vonku na dvore. Žiaci 1. stupňa začnú pekne po krokoch /aj prvkami výučby profesora Hejného/. S pani učiteľkami si vytvoria prostredie na zážitky formou tematických dní a na záver usporiadajú "športovo-ekonomické" podujatie.

194hlasov

Od prasiatka k účtu

Škola: Základná škola
Lokalita: Bytča

Nápad:

Projekt OD PRASIATKA K ÚČTU originálnym spôsobom vťahuje prváčikov do výučby finančnej gramotnosti. Implementáciou inovatívnych metód sa deti hrajú na reálne životné situácie. Tie ich učia zodpovednému prístupu k financiám a vedú ich k tímovej práci. Počas interaktívnych aktivít tvoria, objavujú a učia sa o svete finančnej gramotnosti. Projekt má potenciál rozvíjať finančnú gramotnosť už u najmenších detí v škole.

51hlasov

Kde rastú peniaze

Škola: Základná škola
Lokalita: Partizánske

Nápad:

Cieľom projektu "Kde rastú peniaze" je zvýšiť úroveň vedomostí u žiakov z oblasti finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti, poskytnúť žiakom nový a hlavne pre nich zaujímavý spôsob učenia sa, rozvoj kritického myslenia, zodpovedného správania a orientácie vo sfére peňazí. Aktivity projektu sú rôznorodé, zamerané na získanie základných poznatkov, rozvoj zručností a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti. Žiaci budú vedení k tomu, aby vedeli posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zvážiť vplyv peňazí a na základe toho si vyberali životné priority.

Realizovaním aktivity vlastnej cvičnej firmy (aktivita Moja firma) prepojíme teóriu s praxou. U žiakov podnecujeme tvorivosť, spoluprácu, tímovosť, rozvíjame pracovné návyky, budujeme zodpovednosť za vlastné konanie. Vytvoríme súbor pracovných listov, ktoré budú slúžiť ako metodický materiál pre pedagógov iných škôl, aby aj oni mohli sprostredkovať zážitok z učenia sa jednotlivých tém Národného štandardu finančnej gramotnosti. Realizáciou projektu vzbudíme záujem detí o podnikanie, finančnú sféru a porozumenie financiám vo vyučovacom procese. Súčasná doba praje pripraveným mladým ľuďom, ktorí majú vlastný názor, sú zorientovaní vo sfére peňazí, vedia ako správne peniaze investovať a zbytočne sa nezadlžovať.

153hlasov

Svet financií

Škola: Základná škola
Lokalita: Bystré

Nápad:

Cieľovou skupinou projektu Svet financií sú žiaci IX.A triedy Základnej školy Bystré. Celkový počet žiakov, ktorí budú na projekte participovať je 17. Žiaci sú vo veku 14 -15 rokov. Žiaci pracujú na aktivitách v troch skupinách. Každá skupina vytvára jednu inovatívnu metodickú pomôcku. Projekt Svet financií je vytvorený z troch samostatných aktivít. Spoločenská hra - FINANCIE - samotnou hrou zvýšime žiakom informovanosť o finančnej mene na Slovensku, osvoja a upevnia si pojmy z bankového prostredia. Učia sa narábať s hráčskymi peniazmi, premýšľajú a rozhodujú sa, ako ich výhodne investovať. Ide o zábavno-vedomostnú spoločenskú hru, ktorej súčasťou je herné pole, kartičky s vedomostnými otázkami a hráčske peniaze. Hra je určená pre piatich hráčov, z ktorých jeden má úlohu bankára a zvyšní štyria sú hráči. Výučbový test Svet financií v programe Alf- vypracovaním tohto testu si žiaci osvojujú a upevňujú pojmový aparát o základné pojmy na finančnú gramotnosť. Výučbový test pozostáva z trinástich otázok. Žiaci napríklad vyberajú správnu odpoveď z viacerých možností, skladajú puzzle, hľadajú a priraďujú správne dvojice pojmov, hrajú pexeso, pričom otázky testu pochádzajú z oblasti financií a produktov finančných inštitúcií. Pomocníček na vypisovanie poštových poukazov a tlačív - pomôže správne vypísať poštové poukazy a tlačivá žiakom, ich rodičom a starým rodičom. K tvorbe tejto aktivity nás motivoval problém, ktorého sme často krát svedkami, a síce, že mnoho dospelých, no najmä starších ľudí, má na pošte ťažkosti s vypisovaním poštových poukazov a tlačív. Hru, test a Pomocníčka môžeme využiť na hodinách matematiky, krúžkovej činnosti, na hodinách občianskej výchovy, dejepisu, slovenského jazyka, geografie, na triednických hodinách. Projekt je zaujímavý pretože nejde o výučbu typu ,,učiteľ vyučuje a žiak pasívne prijíma informácie". Žiaci samotní sú tvorcami aktivít, sú aktívnou zložkou celého procesu prípravy a tvorby, nie len pasívnymi prijímateľmi.

28hlasov

Školský jarmok

Škola: Základná škola, Karpatská 8063/11
Lokalita: Žilina

Nápad:

Hlavným cieľom projektu je, aby si žiaci vyskúšali prácu s peniazmi, ktorá sa najviac približuje reálnemu životu bežných dospelých ľudí a zároveň tak pochopili základné pojmy z oblasti finančnej. Žiaci sú rozdelení do dvoch skupín. Tí, ktorí si chcú vyskúšať podnikanie a tí, ktorí si chcú vyskúšať ako sa peniaze zarábajú. Najskôr si žiaci vytvoria vlastnú menu. Podnikať môžu v ľubovoľnej činnosti napr. vlastné výrobky – koláčiky, občerstvenie, náramky..., služby – lekcie tanca, účesy, maľovanie na tvár, hra na hudobnom nástroji, jukebox – púšťanie pesničiek podľa vlastného výberu. Ako to však býva aj v reálnom živote na podnikanie musia mať počiatočný kapitál. Ten žiaci získavajú v priebehu jedného týždňa. Počiatočný kapitál na realizovanie ich plánu žiaci získajú tak, že každý školský deň v rámci jedného týždňa hneď ráno bude zadaná jedna z finančnej gramotnosti, ktorú musia vyriešiť do konca vyučovania v daný deň. Ak správne zodpovedia minimálne na 4 z 5 otázok, majú možnosť sa postaviť pred komisiu, kde budú obhajovať svoje podnikateľské zámery. Ak svoj podnikateľský nápad obhája získajú licenciu, ktorá ich oprávňuje otvoriť si stánok na Školskom jarmoku počas Dňa finančnej gramotnosti. Druhá časť žiakov, ktorá bude v úlohe spotrebiteľa na Školskom jarmoku zúčastní súboru prednášok, ktoré si pre nich pripravili ich spolužiaci z deviateho ročník. Jarmok- Uvedený deň sa rozdelí na dva bloky. V prvom bloku budú žiaci, ktorí budú podnikať. Tí sa ráno, po príchode do školy, zhromaždia na mieste vyhradenom pre jarmok, kde budú zriaďovať stánok a pripravovať veci potrebné na trhy.

Druhý blok je pre tých žiakov, ktorí nepodnikajú. Pre nich sú pripravené 20 minútové workshopy, kde žiaci za účasť získajú napr. 15 (mena školy)a ďalšie (mena školy) môžu získať za zvládnutie úloh, ktoré si pre nich žiaci 9 ročníka pripravili. Jednotlivé triedy sa riadia podľa presného rozpisu, ktorý im bol pridelený a dodržujú stanovené časy. Každá trieda sa takto zúčastní 4 workshopov, kde si žiaci za účasť a aktivitu nazbierajú peniaze v školskej mene. Tie následne môžu minúť na Školskom jarmoku. Každá trieda musí dostať podrobný rozpis konania jednotlivých workshopov , na ktorých sa zúčastnia spolu so svojou triednou učiteľkou/triednym učiteľom.  Po skončení workshopov idú žiaci na Školský jarmok, ktorý bude trvať do konca vyučovania. Na záver trhov si jednotlivé stánky zrátajú svoje zarobené peniaz a tie odovzdajú komisií, ktorá to následne prepočíta. Prvé trimiesta budú v nasledujúci deň ocenené.

Vďaka programu je možné
získať odmeny v hodnote

50 000 €

Odmeníme

8 základných škôl

8 stredných škôl

6 učiteľov a 6 tried

Školy

Finančný grant určený pre rozvoj školy a implementáciu finančnej gramotnosti.

Celkovo rozdáme zvlášť pre základné a stredné školy: 34 000 €

1. miesto

5 000 € + 5 000 € na realizáciu projektu finančnej gramotnosti

2. miesto

4 000 €

3. miesto

3 000 €


Učitelia

Finančné odmeny.

Celkovo rozdáme zvlášť pre základné a stredné školy: 4 800 €

1. miesto

1 000 €

2. miesto

800 €

3. miesto

600 €


Žiaci

Účet pre triedu na vzdelávanie mimo lavice.

Celkovo rozdáme zvlášť pre základné a stredné školy: 4 200 €

1. miesto

900 €

2. miesto

700 €

3. miesto

500 €


Cena verejnosti

Finančná odmena pre školy a príspevok žiakom na koncoročný výlet.

Celkovo rozdáme zvlášť pre základné a stredné školy: 7 000 €

1. miesto základná škola

3 500 €

1. miesto stredná škola

3 500 €