S našim grantom

získava každý

Chceme, aby sa Slováci vedeli adekvátne rozhodovať o tom, ako naložiť so svojimi peniazmi, boli finančne edukovaní a mali sa lepšie. Sme si vedomí toho, že zmena musí prísť od základov, aj preto sme sa rozhodli podporiť školy v tom, aby sa finančná gramotnosť dostala do učebných materiálov našich detí.

Prostredníctvom grantového programu „Nápad pre školy“ podporíme najlepšie nápady, ktoré riešia problém vzdelávania finančnej gramotnosti na školách. Pošlite váš originálny nápad a spolu s nami pomôžte vyvolať zmenu vo vzdelávaní a finančnej gramotnosti našej krajiny.

Pozrite si brožúru grantu v PDF.

Pre Poštovú banku

je otázka vzdelávania a zmena postoja ľudí k peniazom kľúčová.

Harmonogram grantu

Nápad pre školy

Víťazi

Víťazi základné školy

1. miesto

Základná škola Holubyho, Piešťany

Školská firma VASP 

5000 € + 3000 € + 900 €

Na realizáciu projektu a exkurziu

                                      

2. miesto

Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves

Školská cukráreň

4000 € + 700 €

Na realizáciu projektu a exkurziu

                                      

3. miesto

Základná škola Partizánske

Kde rastú peniaze?

3000 € + 500 €

Na realizáciu projektu a exkurziu


Víťazi stredné školy

1. miesto

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice

VYFIpro- vyrieš finančný problém

5000 € + 2750 € + 900 €

Na realizáciu projektu a exkurziu

                              

2. miesto

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava

Školská firma

4000 € + 700 €

Na realizáciu projektu a exkurziu

                              

3. miesto

Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Levoča

Najlepšou bankou je rozum!

3000 € + 500 €

Na realizáciu projektu a exkurziu


Cena verejnosti

Základná škola Pribeta

3500 €

Obchodná akadémia sv. T. Akvinského, Žilina 

3500 €


Zloženie komisie

Andrej Zaťko-generálny riaditeľ Poštovej banky a predseda správnej rady Nadácie Poštovej banky

Mária Sluková-odborný garant grantu a vysokoškolská pedagogička

Michaela Bubelíniová-interný konzultant pre HR projekty a členka správnej rady Nadácie Poštovej banky

Juraj Hipš-riaditeľ centra enviromentálnej a etickej výchovy Živica

Daniel Hajdiak-riaditeľ divízie riadenia rizík a člen predstavenstva 365.fintech