S našim grantom

získava každý

Chceme, aby sa Slováci vedeli adekvátne rozhodovať o tom, ako naložiť so svojimi peniazmi, boli finančne edukovaní a mali sa lepšie. Sme si vedomí toho, že zmena musí prísť od základov, aj preto sme sa rozhodli podporiť školy v tom, aby sa finančná gramotnosť dostala do učebných materiálov našich detí.

Prostredníctvom grantového programu „Nápad pre školy“ podporíme najlepšie nápady, ktoré riešia problém vzdelávania finančnej gramotnosti na školách. Pošlite váš originálny nápad a spolu s nami pomôžte vyvolať zmenu vo vzdelávaní a finančnej gramotnosti našej krajiny.

Pozrite si brožúru grantu v PDF.

Pre Poštovú banku

je otázka vzdelávania a zmena postoja ľudí k peniazom kľúčová.

Harmonogram grantu

Nápad pre školy

Vďaka programu je možné
získať odmeny v hodnote

50 000 €

Odmeníme

8 základných škôl

8 stredných škôl

6 učiteľov a 6 tried

Školy

Finančný grant určený pre rozvoj školy a implementáciu finančnej gramotnosti.

Celkovo rozdáme zvlášť pre základné a stredné školy: 34 000 €

1. miesto

5 000 € + 5 000 € na realizáciu projektu finančnej gramotnosti

2. miesto

4 000 €

3. miesto

3 000 €


Učitelia

Finančné odmeny.

Celkovo rozdáme zvlášť pre základné a stredné školy: 4 800 €

1. miesto

1 000 €

2. miesto

800 €

3. miesto

600 €


Žiaci

Účet pre triedu na vzdelávanie mimo lavice.

Celkovo rozdáme zvlášť pre základné a stredné školy: 4 200 €

1. miesto

900 €

2. miesto

700 €

3. miesto

500 €


Cena verejnosti

Finančná odmena pre školy a príspevok žiakom na koncoročný výlet.

Celkovo rozdáme zvlášť pre základné a stredné školy: 7 000 €

1. miesto základná škola

3 500 €

1. miesto stredná škola

3 500 €